Tuyển gấp 3 Nam kỉ sư đơn hàng CƠ KHÍ

1.Chi tiết tuyển dụng
Tên công ty tiếp nhận: Thông báo sau khi trúng tuyển

Địa điểm làm việc: Khu vực vùng KANTO

Công việc: Thiết kế linh kiện, điện gia dụng, máy móc công nghiệp.

Thời gian làm việc 8H00~17H00

Tiền lương cơ bản: 300.000 YÊN/Tháng (chưa tính tăng ca)

Các phí phải trừ THUẾ + BẢO HIỂM

Lương thực nhận đã trừ các khoản phí TRUNG BÌNH TỪ 240,000 YÊN/tháng TRỞ LÊN
Ngày tuyển 06/08/2019

Số người cần tuyển 9 lấy 3 NAM

Dự kiến Xuất cảnh tháng 3 năm 2020
Trình độ tốt nghiệp cao đẳng, đại học…ngành cơ khí chế tạo,ô tô, điện…(có kinh nghiệm về CAD 3D, CATIA VS, hoặc lập trình JAVA)

Yêu cầu khác TUỔI TỪ 25~40, có sức khỏe tốt, không đeo kính cận, không xâm mình.

110 views