Giỏ hàng

Thực tập sinh

Tuyển gấp đơn hàng TTS 1 nam đúc kim loại phi sắt thép tại Tokyo tháng 03/2021
Tuyển gấp đơn hàng TTS 2 nam in offset tại Saitama tháng 03/2021
Tuyển gấp đơn hàng TTS 3 nam dập kim loại tại Shizuoka tháng 03/2021
Tuyển gấp đơn hàng TTS 6 nữ kiểm tra máy móc tại Gifu tháng 03/2021
Tuyển gấp đơn hàng TTS 4 nữ lắp ráp linh kiện điện tử tại Aichi tháng 03/2021
Tuyển gấp đơn hàng TTS 3 nam đúc khuôn buồng lạnh tại Kanagawa tháng 03/2021
Tuyển gấp đơn hàng TTS 3 nam hàn bán tự động tại Kanagawa tháng 03/2021
Tuyển gấp đơn hàng TTS 6 nam làm nghề mộc tại Chiba tháng 03/2021
1 2 3 6

Danh mục tin tức

Từ khóa